Pennestreek

Data Science en Machine Learning: concreet voorbeeld verzekeringsportefeuille

Data Science en Machine Learning zijn hip. Talloze seminars over deze onderwerpen zijn georganiseerd binnen het actuariële werkveld en velen staan er nog op de agenda. Data Science behelst het gehele spectrum van dataverwerking, Machine Learning is een collectie van algoritmes die gebruikt worden voor predictie of classificatie. Vooralsnog is de aandacht vaak nog vrij globaal: er wordt weinig of niet ingegaan op de technieken en de daadwerkelijke toepassing in de context van verzekeringen. In dit artikel licht ik na een algemene inleiding één specifieke Machine Learningtechniek (Extreme Gradient Boosting) toe, en vergelijk de resultaten ervan, toegepast op een verzekeringsportefeuille, met het in het actuariële werkveld bekende lineaire model.

Download

Download

(Plat2017-Data-Science-en-Machine-Learning.pdf)