aron-visuals-bZZp1PmHI0E-unsplash

Waardering en-bloc clausule in AOV verzekeringen

Door een recente Q&A van DNB over de contractgrens bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) staat de zogenaamde en-bloc clausule volop in de aandacht. Deze en-bloc clausule is een embedded optie voor de verzekeraar, waarvan de waarde geadresseerd zou moeten worden in de best estimate van de verplichtingen, alsmede in de Solvency Capital Requirement (SCR) onder Solvency II. In dit artikel beschrijf ik de waardering van deze optie aan de hand van een kwantitatief voorbeeld.

Download

Download

(Plat-2022-Waardering-en-bloc-clausule-in-AOV-verzekeringen.pdf)