adi-goldstein-EUsVwEOsblE-unsplash

Value Based ALM voor Pensioencontracten

In het wetsvoorstel waarin het pensioenakkoord is vastgelegd, is een belangrijke rol weggelegd voor value-based ALM. Aangezien dit bij pensioenfondsen en -actuarissen over het algemeen nog onbekend terrein is, wordt in dit artikel een introductie gegeven van value-based ALM en de belangrijkste bouwsteen daarvan, het gebruik van ‘risiconeutrale’ scenario’s.

Download

Download

(Pelsser-Plat-Value-Based-ALM-voor-pensioencontracten.pdf)