stephen-dawson-qwtCeJ5cLYs-unsplash

Spread Risico’s

Credit spread risico’s vormen een belangrijk onderdeel van de p&l volatiliteit van gesepareerde beleggingen, unit-linked garanties en variable annuities. Deze producten bestaan uit embedded opties op bond fondsen en zijn derhalve gevoelig voor spread veranderingen en defaults. Een passend risicomanagement raamwerk voor dergelijke verzekeringsproducten, vereist een realistische modellering van kredietrisico’s.

Download

(RAW-SpreadRisicos.pdf)